Hliníkový motorový člun

výbava:  motor Jonson 30, dálkové ovládání s volantem

osádka: pro 6 osob

využití:    pro zásahy na vodě a při živelných pohromách