Dnes je pondělí, 25. května 2020 | 19:42 Službu má směna B
Sbor dobrovolných hasičů Třebechovice pod Orebem

Sbor dobrovolných hasičů

Třebechovice pod Orebem

Plán školení na rok 2016

Datum
Téma
18.3.2016
17:00 - 20:00
 • Zásah za použití dýchací techniky - teorie + praxe
 • Použití ochranných oděvů OPCH a SUNIT
 • Zásah při úniku nebezpečných chemických látek
26.3.2016
08:00 - 13:00
 • Práce s motorovou pilou
 • (výcvyk s motorovou pilou)
 • Kontrola uložení výbavy v požární technice a úklid techniky
1.4.2016
17:00 - 20:00
 • Zdolávání lesních požárů a požárů ve volném terénu
 • Plnění vaku v podvěsu vrtulníku LS PČR
15.4.2016
17:00 - 20:00
 • Rozbory příčin požárů - zachování stop vedoucích k zjištění příčin vzniku požáru
 • Násilné vnikání do objektů - teorie + praxe
16.4.2016
08:00 - 13:00
 • Školení obsluhy výškové techniky - přezkoušení a prodloužení oprávnění
30.4.2016
16:00 - 20:00
Zajištění asistence při pálení čarodějnic dle zaslaných žádostí
 • Cvičné jízdy řidičů
 • Cvičné použití dýchací techniky
6.5.2016
17:00 - 20:00
 • Vyprošťování osob z havarovaných vozidel
 • První pomoc, třídění a transport raněných
20.5.2016
17:00 - 20:00
 • Spojový řád a použití spojových prostředků na místě zásahu
 • Odvětrávání zakouřených objektů
 • Volba hasební látky a její správná aplikace
17.6.2016
17:00 - 20:00
 • Bezpečnost práce při zásazích
 • Pracovní postupy – obecné zásady a postupy
24.6.2016
13:00 - 18:00
 • Školení řidičů
červen, červenec, srpen V období letních prázdin lze dle dohody zajistit výcvik práce na vodě, výcvik práce ve výškách a nad volnou hloubkou, zkoušku čerpadel, cvičné jízdy a pod.
5.7.2016
08:00 - 13:00
 • Práce na vodě (teorie / praxe)
 • Záchrana osob a zvířat z vody
 • Zkouška přenosných čerpadel
6.7.2016
08:00 - 12:00
 • Výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel
 • První pomoc, třídění a transport raněných
16.7.2016
08:00 - 12:00
 • Výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel
 • První pomoc
 • Kontrola uložení výbavy v požární technice a úklid techniky
13.8.2016
08:00 - 12:00
 • Cvičné jízdy řidičů
 • Kontrola uložení výbavy v požární technice a úklid techniky
2.9.2016
17:00 - 20:00
 • Operační řízení, krizové a povodňové plány
 • Požární bezpečnost při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
16.9.2016
17:00 - 20:00
 • Zásady bezpečné jízdy s požární technikou na místo zásahu
 • Ustavování požární techniky na místě zásahu
 • Pohyb hasičů na místě zásahu
24.9.2016
08:00 - 12:00
 • Praktický výcvik VZOHV / výcvik se člunem / zkouška přenosných čerpadel
 • Kontrola uložení výbavy v požární technice a úklid techniky
7.10.2016
17:00 - 20:00
 • Cvičné jízdy řidičů
 • Výcvik s dýchací technikou
21.10.2016
17:00 - 20:00
 • Hašení požárů, volba hasební látky
 • Průzkum a pohyb v zakouřeném prostoru
 • Odvětrávání zakouřených objektů
4.11.2016
17:00 - 20:00
 • Taktické postupy při zásazích
18.11.2016
17:00 - 20:00
 • Přechod vozidel a techniky na zimní provoz
 • Cvičné jízdy řidičů
 • Výcvik s dýchací technikou
2.12.2016
18:00 - 20:00
 • Rezerva
16.12.2016
17:00 - 20:00
 • Vyhodnocení uplynulého roku 2016 zásahové jednotky a její činnosti
 • Rozbor chyb při zásazích
 
Copyright © 2007-2020 SDH Třebechovice pod Orebem | Ladislav Kudiveis