Dnes je úterý, 19. listopadu 2019 | 11:03 Službu má směna C
Sbor dobrovolných hasičů Třebechovice pod Orebem

Sbor dobrovolných hasičů

Třebechovice pod Orebem

Zásahy v červenci roku 2011


leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec

31 23.07.2011 06:22
Jednotky vyjely na pomoc obyvatelům chat v osadě mezi obcemi Štěnkov a Krňovice. Lidé i přes varování Policie ČR zůstaly ve svých chatách a ráno byli překvapeni zvýšenou hladinou řeky, která zaplavila okolní louky a nedovilila jim již bez pomoci odejít. Pomocí člunů bylo přepraveno 9 dospělých a 5 dětí na břeh a poté do Krňovic.
Jednotky: JSDH Třebechovice pod Orebem, HZS Hradec Králové
Technika:

TA2 Opel Frontera + raftový člun (1+1)

CAS 24 Liaz Karosa (1+4)

Záloha:

Záloha na stanici - 1 osoba

30 22.07.2011 13:53 Foto
Jednotka provedla odstranění stromu hrozícího pádem na chatku v dětském táboře u Bělče nad Orlici. Strom se vlivem podemletí opřel o vedlejší strom a hrozilo nebezpečí pádu na jednu z budov v areálu tábora. Jednotka pomohla s preventivním vyklizením chatky a po příjezdu výškové techniky začala s rozřezáváním stromu. Poté, co jednotky provedly odvětvení kmenu a jeho zkrácení, byla zbylá část stažena cisternovým vozidlem za pomoci ocelových lan.
Jednotky: JSDH Třebechovice pod Orebem, HZS Hradec Králové
Technika:

TA2 Opel Frontera (1+1)

CAS 24 Liaz Karosa (1+3)

PP-20 Liaz RTH (1+1)

29 14.07.2011 21:30
Jednotka provedla odklizení a rozřezání dvou větví zasahujících do šíře jednoho jízdního pruhu na komunikaci mezi Třebechovicemi pod Orebem a Bělečkem.
Jednotky: JSDH Třebechovice pod Orebem, HZS PS Holice
Technika:

CAS 24 Liaz Karosa (1+5)

Záloha:

Záloha na stanici - 2 osoby

28 14.07.2011 14:54
Jednotka provedla nouzové otevření dveří od koupelny, ve které se nalézala mladistvá osoba. V zámku došlo vlivem přibouchnutí dveří k prasknutí střelky a dveře nebylo možné normálním způsobem otevřít. Zasahující hasiči povedli otevření uzavřených prostor za pomoci šroubováku bez nutnosti jakéhokoli poškození.
Jednotky: JSDH Třebechovice pod Orebem
Technika:

TA2 Opel Frontera (1+1)

Záloha:

Záloha na stanici - 5 osob

27 13.05.2011 18:34
Jednotky vyjely k monitoringu řeky Dědiny v Třebechovicích pod Orebem - U dolního mlýna, kde z kanalizačních vpustí vytékala neidentifikovatelná bílá tekutina. Provedeným průzkumem a měřením bylo zjištěno, že se jednalo zřejmě o splašky.
Jednotky: JSDH Třebechovice pod Orebem, HZS Hradec Králové, Policie ČR
Technika:

TA2 Opel Frontera (1+1)

Záloha:

Záloha na stanici - 4 osoby

 
Copyright © 2007-2019 SDH Třebechovice pod Orebem | Ladislav Kudiveis