Sbor Dobrovolných Hasičů Třebechovice pod Orebem

 

 Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů

v Třebechovicích p.O.

 

dne 7. prosince 2007 od 18,30 hodin

v areálu Místní organizace Českého rybářského svazu

 

 

 

Program: - zahájení, uvítání hostů

- zpráva o činnosti SDH a JSDH města Tp.O. za rok 2007

- zpráva o hospodaření SDH a JSDH města Tp.O. za rok 2007

- zpráva revizní komise

- přijetí nových členů

- volba delegáta na VVH okrsku a delegáta na shromáždění SH ČMS

- návrh plánu práce SDH a JSDH na rok 2008

- návrh hospodaření SDH a JSDH na rok 2008

- diskuse

- usnesení

- závěr a volná zábava