Zákony :

 

Zákon č. 133/1985 Sb. o PO

http://www.mvcr.cz/sbirka/1985/sb34-85.pdf
 

Zákon o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.

 

Zákon č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb. o PO

http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb073-00.pdf

 

Zákon o IZS č. 239/2000 Sb.

http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb073-00.pdf

 

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění zákona 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., a zák. č. 186/2006 Sb.

 

 

Vyhlášky :

 

Vyhláška MV č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek PO

http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb095-01.pdf

 

Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb095-01.pdf
 

Vyhláška MV č. 255/1999 Sb.o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 456/2006 Sb.

 

Vyhláška č.35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky

http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/sb014-07.pdf

 

Vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech IZS

http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb127-01.pdf

 

Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek

sborů

http://www.mvcr.cz/sbirka/2003/sb117-03.pdf

 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb065-01.pdf

 

 

Vnitřní předpisy :

 

Bojový řád JPO

http://www.mvcr.cz/hasici/izs/bojrad/index_hasici.html

 

Cvičební řád JPO

http://www.mvcr.cz/hasici/izs/cvicrad/index_hasici.html

 

Řád chemické služby JPO

http://www.chts.xf.cz/download/rad_chs.doc

 

Řád spojové služby - analogová síť

Řád spojové služby - analog.doc, (593kB)

 

Řád strojní služby JPO

http://www.hzspa.cz/informace/kestazeni/rad_strojni_sluzby.pdf

 

Řád technické služby JPO

http://www.chts.xf.cz/download/rad_ts.doc

Pokyn GŘ HZS ČR č. 50/5007 zásady pro výkon služby v jednotkách PO – JPO II a JPO III - zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí

http://www.hzshk.cz/cs/uvodni-strana/informace-pro-jednotky-sdh/clanek-513/

 

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS-2003 ze 30. června, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraňování následků mimořádných událostí, ve znění sdělení o opravě tiskové chyby uveřejněné ve V.v. ČR částka 7/2003

v částce 6/2003 V.v. ČR

 

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra

http://www.mvcr.cz/hasici/predpisy/int_akty_hasici.html 

» 2001 » 2002 » 2003 » 2004 » 2005 » 2006

 

 

Ostatní :

 

Modul Kanga + k vyhlašování poplachu jednotce PO

Kanga+ manual.pdf, (1015.18kB)

 

Viditelnost ochranných obleků pro hasiče - ČSN EN 469.

PO.pdf, (115.97kB)